שקיפות (מסמכי עמותה)

אנו מאמינים בשקיפות מלאה. להלן מסמכי העמותה:

אישור ניהול תקין:

דוחות כספיים:

סיכום שנה: