חינוך מי(ני)וחד

נעה גולדשמידט – סטודנטית שנה א' לחינוך מיוחד כותבת על האתגרים והדרך המיוחדת שהיא עברה עם חניכה שלה שמוגדרת כתלמידת חינוך מיוחד סביב שיח על מיניות ומחזור.

25.03.2019